Határozatok, rendeletek

4/2013. (I. 28.) Képviselő-testületi rendelet
Tárgy: Solymár Nagyközség Önkormányzata Képvíseló-Testületének 4/2013. (I. 29.) rendelete, Solymár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 7.§ (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá az Étv 9.§ (2)-(3) bekezdésében meghatározott véleményezésben résztvevő szervek véleményének kikérésével és figyelembevételével megalkotja a Solymár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendeletét.

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00