Általános információk

Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai

Tagok
Lakcím
E-mail
Marlokné Cservenyi Magdolna elnök
2083 Solymár, Terstyánszky út 17.
marlokcsmagdolna@gmail.com
Schokátzné Taller Mária alelnök
2083 Solymár, Orgona u. 19.
 
Farkas Bálint képviselő
2083 Solymár, Majtényi Károly utca 18.
 
Zwickl Mihály képviselő
2083 Solymár, Dózsa Gy. u. 10.
 

Nemzetiségi intézmény
Óvodánk a faluközpontban helyezkedik el. 1930 óta működik óvodaként. Az óvoda épületének külleme az elmúlt évtizedek alatt nem sokat változott, megőrizte külső arculatát. A csoportszobák ugyanazt a bensőséges, barátságos, családias hangulatot árasztják, mint régen.

Az óvoda udvara azonban az utóbbi években átalakult. Szép borítást kapott és tetszetős udvari fajátékokat. Bővült egy nagy kerttel, amit télen szánkózásra is tudunk használni. A kert végében folydogáló patak kellemessé teszi a nyári életet.

Óvodánkban 2009-ig két vegyes csoport működött.

2009-ben a települési önkormányzat saját erőből mintegy 130 millió Ft-os beruházással, megvalósította a kisebbségi önkormányzat által készített terveket, így ettől az évtől teljesen felújított, korszerű modern épületben folyik a nevelés.
Az óvoda egy csoportszobával bővült, teljesen akadálymentesített lett, tornateremmel és korszerű étel-előkészítővel is felszerelték.
Az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a szülők segítségével tovább épült-szépült a játszóudvar is.

A nevelés továbra is vegyes csoportokban folyik. 3-7 éves korig együtt vannak a testvérek, unokatestvérek, barátok, ezzel is erősítve az otthonos, családias légkört.

Óvodánk kétnyelvű óvoda, ahol az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv – a német és a magyar nyelv – használata érvényesül. Óvodánk célkitűzése a gyermekek életkori sajátosságaira építve ápolja a német nemzetiségi hagyományokat, szokásokat, megalapozza a kétnyelvű identitástudat kialakulását. A nemzetiségi kultúra közvetítését a szülői házzal, a nemzetiségi környezettel együtt valósítjuk meg.

A nap folyamán a gyermekekkel sok-sok játékos, színes tevékenységet folytatunk. Igyekszünk a tevékenységformáknál a komplexitás lehetőségét kihasználni mind a két nyelv területén. Ügyelünk, hogy a gyermekek mindkét nyelven ismereteket szerezzenek a szűkebb és tágabb társadalmi, természeti környezetükről. Valamint megismerjenek a környezethez kapcsolódó irodalmi és zenei alkotásokat. A gyermekek eredeti solymári mondókákat, dalokat, játékokat sajátítanak el, és megismerkednek a német nemzetiségi tánckultúrával.
Mindezek mellett törekszünk a nyelvhez való pozitív viszony, a passzív szókincs kialakítására és a kéttannyelvű osztályok munkájának elősegítésére.
Az óvodában működő vegyes életkorú gyermekcsoportok nagy segítséget jelentenek a nyelvi nevelésben. A gyermekek 3-4 évig járnak óvodába, így az óvónőn, mint nyelvi modellen kívül az utánzásra épülő nyelvi modell is érvényesül, mivel a kisebbek a nagyobbaktól is tanulnak. Nagy segítséget jelent az óvónők nemzetiségi származása, hiszen gyermekkoruktól kezdve ezen a kultúrán és hagyományrendszeren nőttek fel.

Mi, óvodapedagógusok törekszünk arra, hogy az óvodából az iskolába lépés zökkenőmentes legyen, ennek érdekében az iskola kéttannyelvű osztályaival folyamatosan fenntartjuk a kapcsolatot. Igyekszünk olyan alapot biztosítani a német nyelv területén is, amelyre az iskola építhet.

Fontosnak tartjuk, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a szülőkkel, ezért egy évben többször is meghívjuk őket ünnepeinkre.
Márton napon az óvoda udvarán fáklyák fényénél tea, zsíros kenyér, sütőtök várja a szülőket, majd a gyerekekkel együtt csatlakozunk az iskolai lampionos felvonuláshoz. Karácsonykor a gyerekek egy kis műsorral kedveskednek a szülőknek. Anyák napján az óvodások nemcsak az édesanyákat és a nagymamákat köszöntik, hanem ilyenkor ízelítőt adnak abból, amit egész évben tanultak. A tavaszi fesztivál az utolsó óvodai ünnep a szünidő előtt. Ilyenkor játékos versengésekkel, evéssel, ivással búcsúznak egymástól. A kicsik és a középsősök versek-kel, dalokkal köszönnek el a nagyoktól. Az iskolába készülők nemzetiségi táncokkal búcsúznak. Ilyenkor felveszik a népviseleti ruhájukat, amelyben sok évtizeddel ezelőtt az óvodások jártak. Ezeken az ünnepeken kívül még megemlékezünk az Állatok napjáról, a Föld napjáról, Mikulásról, Farsangról, Húsvétról , Gyereknapról, stb.

A családias hangulatot, az összetartozás élményét erősíti az is, hogy minden évben elmegyünk a nagy csoportosokkal többnapos kirándulásra. (Királyrét, Zebegény, Mátraháza, Vajta, Búbánat-völgye). A gyerekek így jobban megismerik a természetet, megtanulják szeretni és tisztelni azt. Év közben is kihasználjuk a lehetőségeket, hogy a gyerekek természetközelben, illetve a valóságban is tapasztalják meg azt, amiről az óvodában beszélgetünk, tanulunk: Állatok témakör: látogatás az Állatkertbe, a Vadasparkba;
Közlekedés: közlekedési eszközök megtekintése a környezetünkben és a Közlekedési Múzeumban; Földünk, világűr megismerése a Planetáriumban; Család: egymás lakóhelyének megtekintése.

Rendszeresen ellátogatunk a könyvtárba és az adott témakörrel kapcsolatban könyveket kölcsönzünk ki. Részt veszünk a falu kulturális rendezvényein (bábelőadások, mesejátékok, szüreti felvonulás, karácsonyfa díszítés, májusfa-állítás). Arra törekszünk, hogy az óvodai élet minden percében érvényesüljön a játékosság elve, a gyerekek érezzék a biztonságot és a feléjük áradó feltétel nélküli szeretetet.

Mottónk:
Itt minden érted van, érezd jól magad.

Óvodánk támogatója: az ÓV-LAK Alapítvány, mely a szülők kezdeményezésére jött létre.

Adószámunk: 18673137-1-13

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00