Ezüstkor Szociális Gondozó Központ

„Ezüstkor” Szociális Gondozó Központ

Az Ezüstkor Szociális Központot 2001-ben hozta létre Solymár Nagyközség Önkormányzata azzal a céllal, hogy a helyi szinten jelentkező szociális problémákra komplex megoldást kínáljon. Az intézmény négy szociális alapellátási feladatot lát el, ezek a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat. Szolgáltatásaival, illetve a szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítésével a lakosság minden rétegét eléri a csecsemőkortól a legidősebbekig.

A házi segítségnyújtás keretében egyrészt azoknak a betegeknek tudunk segíteni, akik családban élnek ugyan, de ápolásukat nagyban megkönnyíti a szakképzett gondozónők útmutatása. Másrészt vannak olyan egyedül élő idős emberek, akik még otthon ellátják magukat, de házon kívüli ügyeik intézésére már nem képesek. Ilyen esetben a bevásárlás, posta, gyógyszeríratás, orvossal való folyamatos kapcsolattartás, egyéb hivatalos ügyek intézésével próbáljuk azt segíteni, hogy önálló életvitelüket minél tovább fenn tudják tartani.

A szociális étkezést azok jogosultak igénybe venni, akiknek gondot jelent a napi egyszeri meleg ételhez való hozzájutás. Jövedelemtől függően 10-100%-os kedvezmény nyújtható a térítési díjak tekintetében.

Az idősek napközbeni ellátását az idősklub biztosítja. Ide várjuk mindazokat, akik egyedül érzik magukat és vágynak hasonló korú és érdeklődésű emberek társaságára. Változatos programokat kínálunk a kirándulásoktól kezdve a neves napok megünnepléséig, előadókat hívunk, irodalmi délelőttöket rendezünk, kézműveskedünk, arra törekszünk, hogy minél több élménnyel töltsük meg az idős emberek hétköznapjait. A tavalyi évben pályázat keretében intézményünk két számítógépet nyert. Ezzel lehetőség nyílt az idősek számára is a számítógépes ismeretek elsajátítására.

Nagy örömünkre klubtagjaink száma évről évre gyarapszik.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai a családokban jelentkező problémák megoldásában próbálnak segítséget nyújtani. Ezek jelentik a segélyekhez, egyéb anyagi forrásokhoz való hozzájutást, hivatalos ügyek intézését, válási, gyermek-elhelyezési ügyekben való közreműködést, gyámhivatallal, bírósággal való kapcsolattartást. Az intézmény ad helyet sok esetben a láthatásoknak. A szolgálat szenvedélybetegeket segítő csoportot működtet, hetente életmód-klub várja az érdeklődőket és egy délelőtt a babáké és a kismamáké. Minden nyáron több tábort is szervezünk a solymári gyerekeknek.

Programjainkról a Solymári Hírmondóban kaphatnak folyamatos tájékoztatást.

Címünk: 2083 Solymár, Templom tér 8/b

Központ vezetője: Szelicsánné Szajáni Piroska

Telefonszám: (26) 361-930

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00