2020. október 31., szombat

Ügyfélfogadás

MAI NAPON NINCS
Legközelebb
Hétfő 13:00-18:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

Egyházközségek

Magyar Katolikus Egyház

Szűz Mária neve plébánia

Székesfehérvári Egyházmegye
III. Budai kerület
II. Lelkipásztori körzet

2083 Solymár, Templom tér 8.
Telefon: /fax.: (26) 360-341
E-mail: solymariplebania@t-online.hu
Honlap: sokat.hu

Plébános: Kiss Csaba


Elérhetősége:
Telefon: +36-30-602-8862
A plébános elérhető minden mise után a sekrestyében!
Beteghez hívás bármikor, ha nem elérhető éppen telefonon a lelkipásztor, minden esetben visszahívást kap a hívó fél:
+36-30-602-8862
+36-26-360-341


Világi lelkipásztori munkatárs: Milbich Tamás, Papp János
Képviselőtestületi elnök: Horányi György
Katekéta: Dezsényi Attiláné Irtzl Annamária, Papp János
Egyházközségi karitászvezető: Sarlós Ágnes

Plébániai hivatal ügyfélfogadási rendje:

Ügyintéző: Fuchs Anna

Hétfő, kedd, péntek: de. 10-12 óra
Csütörtök: du. 14-17 óraMiserend: 
Vasárnap és ünnepnap:
reggel 7.45-kor német nyelvű szentmise
de. 10.30-kor
este 18.30-kor

Hétköznap:
hétfő, kedd reggel 7.00-kor
csütörtök, péntek este 18.30-kor
szombat este 18.30-kor

 

Magyarországi Református Egyház

Dunamelléki Református Egyházkerület
Északpesti Református Egyházmegye

Solymár Anyaegyházközség

2083 Solymár, József A. u. 52.
Központi telefon: 26/361-416
Központi fax: 26/361-416
Központi e-mail: pasztor@freemail.hu, info@srek.hu
Honlap: srek.hu

Lelkész:Pásztor Antal

Elérhetősége:
Cím: 2083 Solymár, József A. u. 52.
Központi telefon: 26/361-416
Központi e-mail: pasztor@freemail.hu, info@srek.hu
Honlap: srek.hu

Vezetők:
Pásztor Antal - Lelkész
Végh Attila - Gondnok
Csapó Stefánia - Presbiter
Hinsenkamp András - Presbiter
Markó Jánosné - Presbiter
Selmeczi Béla - Presbiter
Takács Kinga - Presbiter

Istentisztelek
Vasárnap 10:00-kor
Közben gyermekistentisztelet

Rendszeres alkalmak:
- Istentisztelet minden vasárnap 10 órától, előtte 9:15-től éneklés
- Gyermekistentisztelet minden vasárnap 10 órától a gyülekezeti teremben, a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan
Idősek Otthonában istentisztelet ünnepekkor
- Teázás istentisztelet után minden hónap első vasárnapján
- Hittanórák hétfőnként a hirdetőtáblán meghirdetett időpontokban
- Ifjúsági óra hétfőnként 20:30-tól a gyülekezeti teremben
- Bibliaóra-ima meditáció minden hónap első keddjén 18:30-tól 20:00-ig a gyülekezeti teremben
- Munkacsoport megbeszélés minden hónap második keddjén 18:30-tól 20:00-ig a gyülekezeti teremben
- Konfirmációi előkészítő keddenként 16:00-tól 17:00-ig
- Felnőtt konfirmációi alkalom lehetőség havonta egy vasárnap
- Film klub