2022. október 2., vasárnap

Ügyfélfogadás

MAI NAPON NINCS
Legközelebb
Hétfő 13:00-18:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

Határozatok, rendeletekSolymár Nagyközség Önkormányzatának rendeletei itt böngészhetők: Nemzeti Jogszabálytár, önkormányzati rendeletek

067-2022 Solymári Településüzemeltetési Kft. 2021. évi beszámolója 2022-06-15
066-2022 A PHR858 forgalmi rendszámú használt Ford Transit gépkocsi megvásárlása 2022-06-15
065-2022 Új utcanév megállapítása iránti kérelem 2022-06-15
064-2022 A 2022. évi Solymári Búcsú megrendezése 2022-06-15
063-2022 Templom tér együttműködési megállapodás (elvi döntés) 2022-06-15
062-2022 Vivianus emlékmű állítás 2022-05-25
061-2022 Elamen Zrt. kérelme (közétkeztetés) 2022-05-25
060-2022 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alaptörvény-ellenességének vizsgálata (alkotmányjogi panasz előterjesztése) 2022-05-25
059-2022 2021. évi belső ellenőrzési beszámoló 2022-05-25
058-2022 A polgármesteri hivatal 2021. évi beszámolója 2022-05-25
057-2022 Óvodavezetői pályázat, döntéshozatal 2022-05-25
056-2022 a 2021. évi pénzmaradvány felosztása 2022-05-25
055-2022 a 2021. évi zárszámadás (STÜ Kft. – könyvvizsgálói jelentés 2022-05-25
054-2022 Ingatlanértékesítések (Nádas utca) 2022-04-27
053-2022 2021. évre vonatkozó átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyámügyi feladatok ellátásáról 2022-04-27
051-2022 2020. évi VIS MAIOR támogatásokkal összefüggő döntés I. 2022-04-27
050-2022 Komposztálási program 2022-04-27
049-2022 Főzőkonyha építése – közbeszerzés eredményhirdetés II 2022-04-27
048-2022 Főzőkonyha építése – közbeszerzés eredményhirdetés I 2022-04-27
047-2022 területrendezés iránti kérelem (Solymár, Pihenő u. 1867 hrsz.) 2022-04-27
046-2022 vételi kérelem (3525/2 hrsz.) 2022-04-27
045-2022 ingatlan vételi kérelem (Panoráma utca 3230/11 hrsz., 3230/41 hrsz.) 2022-04-27
044-2022 vízmosás vételére irányuló kérelme (1096 hrsz.) 2022-04-27
043-2022 SOLYMÁRÉRT kitüntetés adományozása 2022-04-27
042-2022 A 2022. évi közbeszerzési terv 2022-04-27
041-2022 A térítési díj felülvizsgálata (bölcsőde) 2022-04-27
040-2022 A térítési díj felülvizsgálata (Ezüstkor) 2022-04-27
039-2022 Solymári Római Katolikus Plébánia a TOP_Plusz-3.3.2-21. pályázat – önkormányzati nyilatkozat 2022-03-30
038-2022 TOP Plusz pályázat, Koppány Márton utca II 2022-03-30
037-2022 TOP Plusz pályázat, Koppány Márton utca I. 2022-03-30
036-2022 A Magyar Állam tulajdonában lévő, Solymár, 024 hrsz. alatti ingatlan egy részének ingyenes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelem 2022-03-30
035-2022 terület rendezés iránti kérelem (2008 hrsz.) 2022-03-30
034-2022 terület rendezés iránti kérelem (3230/22 hrsz.) 2022-03-30
033-2022 Kökörcsin köz 2168/2 helyrajzi szám alatti közterületen támfal építési munkák fennmaradási engedélyezési eljárásához tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme 2022-03-30
032-2022 A Budaörsi Rendőrkapitányság 2021. évi beszámolója 2022-03-30
031-2022 A plébánia kérelme, sérült gyermekek ellátó intézmény létrehozására 2022-02-23
030-2022 Ifjúsági díjak többletköltség rendezése 2022-02-23
029-2022 Solymár Közösségi Munkáért Díj 2022-02-23
028-2022 Solymár Közösségi Munkáért Díj 2022-02-23
027-2022 Solymár Kiváló Tanulója Díj 2022-02-23
026-2022 Solymár Kiváló Tanulója Díj 2022-02-23
025-2022 Solymár Kiváló Diáksportolója Díj 2022-02-23
024-2022 Solymár Kiváló Diáksportolója Díj 2022-02-23
023-2022 óvodavezetői pályázat 2022-02-23
022-2022 a Solymári Településüzemeltetési Kft. felügyelő bizottság szervezeti és működés szabályzata - felülvizsgálat 2022-03-23
021-2022 a Solymári Településüzemeltetési Kft. felügyelő bizottság szervezeti és működés szabályzata - felülvizsgálat 2022-02-23
020-2022 Útépítési pályázat határozat módosítása 2022-02-16
019-2022 NKA Múzeum pályázat 2022-02-09
018-2022 2022. évi likviditási terv 2022-02-09
017-2022 A Solymár Hutweide településrész 13-as számú tömb egy részének belterületbe vonási kérelme 2022-02-09
hatarozatok--index