2021. április 16., péntek

Ügyfélfogadás

MAI NAPON NINCS
Legközelebb
Hétfő 13:00-18:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

Pályázatok

Javaslattétel Solymárért kitüntetésre

 

A Solymárért kitüntetésre 2021. március 15-ig várja a javaslatokat Solymár Nagyközség Önkormányzata. 

(Solymár Nagyközség Önkormányzata, 2083 Solymár, József Attila utca 1., info@solymar.hu)

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalapította a Solymárért kitüntetést, hogy méltó módon köszönhesse meg Solymár értékeit gyarapító, továbbvivő személyeknek, szervezeteknek a kiemelkedő munkájukat.

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Ön által vezetett intézményben/szervezetben is van olyan személy/közösség, aki/ami munkájával dicsőséget szerzett településüknek, és az alábbi feltételeknek is megfelel, úgy 2021. március 15-ig juttassa el javaslatát részünkre, a becsatolt formanyomtatványon.

A javasolt személyeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

"SOLYMÁRÉRT" kitüntetés és emlékplakett adományozható azoknak a hazai és külföldi természetes személyeknek és önszerveződött kulturális közösségeknek, akik, illetve amelyek a meghatározott területeken hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek, és ezzel jelentősen hozzájárultak a település szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez. A Kitüntetés posztumusz is adományozható.

 Az említett területek a következők:

a)   művelődés kultúra és hagyományőrzés,

b)   szociális-karitatív,

c)   vallási, egyházi,

d)   sport és szabadidő

e)   egyéb a település érdekeit szolgáló tevékenység.

 

Elismerés tekintetében a díjazott sorszámozott emlékplakettben és pénzjutalomban részesül.

 

Várjuk szíves javaslatát!  Kitöltendő űrlap a javaslattételre

 

 

 

Civil szervezetek támogatása

Tisztelt Pályázó!

 A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása jelentős gazdasági veszteségeket okozott, az önkormányzat stabil gazdálkodásának fenntartásáért a pályázatok benyújtását határozatlan időre felfüggesztjük.

Megértését köszönjük!

 

Elérhető nyomtatványok:

Nyomtatvány elszámoláshoz