2024. május 25., szombat

Ügyfélfogadás

MAI NAPON NINCS
Legközelebb
Hétfő 13:00-18:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

Pályázati felhívás ifjúsági díjakra!

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 21/2018. (XI.29.) számú rendelete értelmében Solymár Kiváló Tanulója, Solymár Kiváló Diáksportolója, Ifjúsági Közösségi Munkáért kitüntetéseket adományoz a fiatalok példamutató eredményeinek elismeréséül.

 

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Ön környezetében is van olyan diák, aki szorgalmával, sport és/vagy tanulmányi eredményével, közösségi munkájával jó példát mutat diáktársainak, dicsőséget szerzett iskolájának, illetve településünknek, és az alábbi feltételeknek is megfelel, úgy 2024. február 15-ig juttassa el javaslatát, a felhívás végén található formanyomtatványon.

 

A javasolt személyeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

Solymár Kiváló Tanulója

      "Solymár Kiváló Tanulója" kitüntetés annak a gyermeknek adományozható, aki az alább felsorolt feltételeknek megfelel:

- állandó bejelentett lakhelye Solymár, vagy az önkormányzat illetékességi területén működő iskola tanulója,

- tanulmányi évei alatt folyamatos szorgalmas munkájával kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt ért el,

- fővárosi, megyei, országos vagy nemzetközi szinten tanulmányi, kulturális, művészeti versenyen 1-5 közötti helyezést ért el,

- kiemelkedő tanulmányi eredményével, példamutató magatartásával dicsőséget szerzett a településnek illetve iskolájának.

 

Solymár Kiváló Diáksportolója

     "Solymár Kiváló Diáksportolója" kitüntetés annak a gyermeknek adományozható, aki az alább felsorolt feltételeknek megfelel:

- állandó bejelentett lakhelye Solymár, vagy az önkormányzat illetékességi területén működő iskola tanulója,

- magatartásával, tanulmányi és sport teljesítményével jó példát mutat diáktartásainak,

- kiemelkedő sporttevékenységével dicsőséget szerzett a településnek illetve iskolájának.

 Ifjúsági Közösségi Munkáért díj

"Ifjúsági Közösségi Munkáért Díj" kitüntetés annak a fiatalnak adományozható, aki az alább felsorolt feltételeknek megfelel:

- állandó bejelentett lakhelye Solymár, vagy az önkormányzat illetékességi területén működő iskola tanulója, civil szervezet vagy kulturális közösség tagja,

- még nem töltötte be a 35. életévét,

- meghatározó szerepet tölt be a közösség életében,

- magatartása és szorgalma példaértékű társai számára,

- legalább két éve folyamatosan részt vesz a közösség szervezésének munkájában.

 

Figyelem! Solymár Kiváló Tanulója, Solymár Kiváló Diáksportolója kitüntetések esetében a javaslathoz mellékelni kell a tantestület és a diákönkormányzat véleményét és az eredményeket igazoló oklevelek másolatát, míg az Ifjúsági Közösségi Munkáért díjra az érintett szervezet egyetértésével küldhető el a jelölés.

 

Elismerések tekintetében a díjazottak díszoklevélben és maximum 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint értékű jutalomban részesülnek. 

 

Az ajánlások a mellékelt formanyomtatványon adhatók be, melyek innen letölthetők: Mellékletek javaslattételre

 

Cím: Solymári Polgármesteri Hivatal 2083 Solymár, József Attila utca 1.

Elektronikus cím: info@solymar.hu