2019. november 22., péntek

Ügyfélfogadás

MAI NAPON NINCS
Legközelebb
Hétfő 13:00-18:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

Járványmegelőző intézkedések Solymáron!

A SOLYMÁRI SERTÉSTARTÓK FIGYELMÉBE!

A Pest Megyei Kormányhivatal  tájékoztatása szerint 2019. november végéig valamennyi sertéstartót állatorvosnak kell felkeresnie a sertésállományok korcsoportonkénti összeírása, valamint járványügyi felülvizsgálata és az állattartók járványügyi tájékoztatása céljából.

A fenti okok miatt a településen folyamatban van a házi sertésállományok összeírása, ebben kérjük az Érintettek teljeskörű együttműködését: JELENTKEZZENEK A SERTÉSTARTÁS HELYÉVEL ÉS AZ EGYEDSZÁM MEGADÁSÁVAL A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN!

A járvány továbbterjedésének megakadályozása csak a sertéstartók együttműködésével és a házi-sertésállomány szoros felügyeletével lehetséges!

Kérjük fokozottan figyeljenek az alábbiakra:

Nyomon követés, nyilvántartások:

? Különösen Ellenőrzött Területen (továbbiakban: KET) belül minden választott (8 hét feletti) sertés egyedi tartós megjelölése. Ez a hatályos jogszabályokon túlmutató intézkedés garantálhatja, hogy a legnagyobb veszélynek kitett sertésállományok esetében pontos nyomon követés valósulhasson meg. A jelölést állami költségen kell végrehajtani. A jelölt sertésekről felvett nyilvántartást az állattartónál, a járási hivatalnál, valamint a HJK-ban is meg kell őrizni.

? Állománynyilvántartást kell vezetnie, amely legalább az alábbiakat tartalmazza: az adott naptári napon tartott sertések darabszámát, korcsoporti bontásban; állatmozgásra vonatkozó adatokat (elhullás, házi vágás, értékesítés, stb.). Az állománynyilvántartást és az állatszállításokhoz kapcsolódó bizonyítványok (sertésszállító levél, állatorvosi igazolás, állattartói nyilatkozat) szigorú megőrzése (minimum 1 év).

? Nyilvántartást kell vezetni minden olyan személyről (állatorvos, inszeminátor, sertéságazati területi felelős, böllér, rokon, ismerős, stb.), akik a sertések közelébe mentek, vagy velük érintkezhetnek.

Járványvédelem:

? Csak az állatok tulajdonosa, vagy gondozója járhat be rendszeresen az állatok tartására szolgáló gazdasági udvarba. ? Az állatok gondozásakor arra a célra elkülönített munkaruhát, és lábbelit kell használni.

? A gazdasági udvarba (vagy a sertések közelébe) csak kéz és lábfertőtlenítő használatát követően lehet szabadon belépni és kilépni.

? Idegenek (szomszéd, vadász, stb.) csak nagyon indokolt esetben (pl. házi vágás) és az állattartó által biztosított külön munkaruhában, lábbeliben vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után mehetnek a sertések közelébe. Ezt dokumentálni (ki, mikor, miért) is kell.

? Járműforgalom: bármilyen jármű csak kerék- és járműfertőtlenítés után mehet be a sertéstartó gazdasági udvarrészbe.

? Az állategészségügyi kezeléseket a szolgáltató állatorvosnak az állománynyilvántartásban is fel kell vezetnie. (Állatorvosi vizsgálat, kezelés esetén az állatorvos nevének és a vizsgálat időpontjának feljegyzése).

? Karámban állandóan vagy időszakosan tartott állatok esetén biztosítani kell, hogy a házi sertéseket kétsoros kerítés válassza el a vadonélő állatoktól. A kerítések távolsága legalább 0,5 méter kell legyen és úgy kell kialakítani, hogy a két sor között közrezárt terület rendszeres karbantartása, gyomtalanítása elvégezhető legyen. Magassága legalább 1 méterrel meg kell haladja a benn tartott állatok marmagasságát. Zárt tartás estén folyamatosan biztosítani kell az ingatlan körülkerítettségének épségét, amely alkalmas ember, kóbor állat vagy vadon élő állat behatolásának megakadályozására. Ha a karám fala az ingatlant határoló kerítés is egyben, annak teljesen zártnak, erősnek, résmentesnek kell lennie. Minden más esetben külön kerítés szükséges, megfelelő távolságra (minimum 50 m) a karámtól, úgy, hogy a közrezárt terület rendszeres karbantartására, gyomtalanítására stb. lehetőség legyen.

Tartás, takarmányozás:

? Csak engedélyezett takarmány előállítótól származó, nyilvántartott takarmányforgalmazótól vásárolt keveréktakarmány etethető. Saját termesztésű takarmány csak az előírt várakozási idők betartásával használható fel. A takarmányozáshoz felhasznált keveréktakarmányok, alapanyagok beszerzését, a saját előállítású takarmány alapanyagok betakarításának, várakozási idő betartásának dokumentálása az állattartó feladata. A nyilvántartást legalább 1 évig meg kell őriznie.

? Tilos az állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék (moslék) etetése! ? Fertőzött területen belül tilos a zöldtakarmány etetése!

? Alomanyag beszerzési, betakarítási idejének, várakozási idő betartásának dokumentálása az állattartó kötelezettsége.

? Trágyakezelés: a mezőgazdasági földterületeken csak füllesztéssel ártalmatlanított trágya helyezhető ki. A trágyázásra használt eszközök, gépek használatot követő azonnali mosása és fertőtlenítése az állattartó kötelezettsége!

Egyéb:

? Minden sertéstartónak írásos állategészségügyi-járványvédelmi ellátási szerződést kell kötnie egy szolgáltató állatorvossal. A szolgáltató állatorvos köteles tájékoztatni az állattartót az állategészségügyi, járványvédelmi előírások betartásának rendjéről. Fel kell hívnia a sertéstartó figyelmét a hiányosságokra, és javaslatot kell tenni azok kijavítására. 

További kiegészítő információk:

1..       A gazdaságban lévő összes sertést, valamint a takarmányt, alomanyagot olyan helyen kell tartani és úgy kell elhelyezni, hogy a vaddisznók ne férhessenek hozzá.

3.       Megfelelő kéz- és lábfertőtlenítő eszközt kell elhelyezni a telepek bejáratánál, ezeket folyamatosan működtetni kell.

4.       Vaddisznóval érintkezett személyek csak átöltözés és fertőtlenítés utána mehetnek sertéstartó gazdaságba.

5.       Tilos sertéstartó telepre bevinni kilőtt, vagy elhullva talált vaddisznó bármely részét, illetve olyan anyagot, felszerelést, amely fertőződhetett az ASP vírusával.

6.       Az állatlétszám változást a sertéstartónak naprakészen kell vezetnie.

7.       Az állatok megbetegedéséről, elhullásáról a szolgáltató állatorvost azonnal értesíteni kell, ASP gyanúja esetén haladéktalanul értesíteni kell a Helyi Járványvédelmi Központot.

A Szigorúan Korlátozott Területen (a továbbiakban "SZKT"), amelybe Solymár is beletartozik

1.        Minden 8 hét feletti sertést egyedileg tartósan meg kell jelölni.

2.       Kültéri sertéstartás helyét kettős kerítéssel körülvéve, a házi sertések és vaddisznók érintkezését meg kell akadályozni.

3.       Valamennyi elhullott sertésből mintát kell venni.

4.       A sertéstartó gazdaságba nem vihető be, vagy azt nem hagyhatja el sertés. Vágóhídra kizárólag a hatósági állatorvos engedélyével a Pest Megyei Kormányhivatal PE/EA/1389-6/2019. sz. határozatában foglaltak szerint van lehetőség.

5.       A területen kilőtt, elhullott összes vaddisznót a járási hivatalnak be kell jelenteni, a vadászatra jogosultnak aktívan kell keresniük az elhullott vaddisznókat.

6.       Valamennyi vaddisznó tetemet ártalmatlanítani kell.

7.       A vaddisznó állományfenntartás céljából történő takarmányozása tilos.

8.       A fertőzött területről élő vaddisznó, vaddisznó test, vagy azok húsa nem szállítható ki.

9.       Tilos a fertőzött területen lévő vadászatra jogosultak területén a vaddisznók egyéni és társas vadászata. Ezen felül ideiglenesen tilos valamennyi vadászható állatfaj vadászata.

További részletek INNEN LETÖLTHETŐEK!

Pest Megyei Kormányhivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztályának a sertéspestissel fertőzött terület kijelölésével összefüggő PE/EA/1389-6/2019. határozatára INNEN LETÖLTHETŐ.

 

 

Fotó: parkerdo.hu

X