2024. július 20., szombat

Ügyfélfogadás

MAI NAPON NINCS
Legközelebb
Hétfő 13:00-18:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

2019-2024 önkormányzati ciklusprogram

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény kötelezi arra Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzítse.

A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, mely megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.

Jelen program kidolgozásánál nagyrészt a meglevő anyagokat és az elmúlt ciklusok tapasztalatait vették alapul és tartották figyelembe.

A 2019-2024. önkormányzati ciklusprogram innen letölthető: