2024. július 20., szombat

Ügyfélfogadás

MAI NAPON NINCS
Legközelebb
Hétfő 13:00-18:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

Adócsoport nyomtatványai

Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál.

Az e-ügyintézés indításához kattintson a képre!

Tisztelt Adózóink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vállalkozások a helyi adókkal és más, önkormányzat költségvetése javára megállapított adókkal, díjakkal kapcsolatos bevallást, változás-bejelentőt, bejelentkezési lapot, önellenőrzést kizárólag elektronikus úton nyújthatnak be.

Figyelmükbe ajánljuk továbbá, hogy az Adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36. § (6) alapján az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az Eüsztv. szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el. Fenti törvény szerint az adócsoport elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani azzal a magánszeméllyel, aki egyéni vállalkozó is (egyéni vállalkozók nyilvántartásában szerepel, beleértve a szüneteltetés alatt álló vállalkozót is). Ez alapján az egyéni vállalkozással rendelkező magánszemély hivatalos iratait (pl.: számlaegyenleg, határozat, felhívás, tájékoztatás stb.) is az ügyfélkapus tárhelyre kell megküldenünk (így csekket csak az Önök kérésére tudunk kiállítani). 

Solymár Nagyközség Önkormányzata 2019. április 5. nappal csatlakozott az ASP országos adórendszerhez, ebből eredően jelentősen megváltozott az adózók ügyindítása, egyenleg lekérdezése. 

Az átállást követően már nincs lehetőség az eddig megszokott "ÁNYK" típusú bevallási, adatbejelentési nyomtatványok beküldésére.

Az Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban: OHP) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások:

Adóegyenleg lekérdezés: Az ügyfél lekérheti Solymár Nagyközség Önkormányzati Adóhatóságához tartozó helyi adó és más önkormányzati hatáskörbe tartozó adóinak (pl.: gépjárműadó) egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak másodlagos azonosítóként az Ügyfélkapus azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti személyes egyenlegét, vagy azon személyek (természetes vagy jogi) egyenlegét, amelyeket mint képviseleti joggal felruházott személyként összerendelési nyilatkozatban kérelmezett az önkormányzatnál.

Ügyindítás: Az ügyindítás tulajdonképpen nem más, mint egy elektronikus űrlap (iForm) benyújtása. Solymár Nagyközség Önkormányzata és az adott adóügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi az ASP Központba. A Központ továbbítja Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal iratkezelőjének, amely érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Az ügyindítás bejelentkezéshez kötött szolgáltatás. Ugyanakkor lehetséges online űrlapkitöltés és rendszeren kívüli (pl. kinyomtatás utáni postai vagy személyes benyújtás) beküldéssel (azonosítás nélkül is elérhető szolgáltatás). (Az OHP Portál használatához előfeltétel (kivéve: azonosítás nélkül is igénybe vehető szolgáltatás), hogy a felhasználó rendelkezzen Ügyfélkapu azonosítóval. Ügyfélkapun bármely természetes személy regisztrálhat. A felhasználó a személyes ügyfélkapus azonosító létrehozását kezdeményezheti bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, az állami adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten. Amennyiben külképviseleten kíván regisztrálni, kérjük, előtte telefonon egyeztessen az adott képviselettel.)

Ha Ön magánszemély és szeretne a jövőben ügyeket (nem csak adó, hanem más hivatali ügyeket is) elektronikusan intézni, úgy ezt először a Rendelkezési Nyilvántartásban állíthatja be. A Rendelkezési Nyilvántartás (https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/) a természetes személyek és szervezetek elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosult szervek felé megismerhetővé teszi. Az RNY ügyfelei azonosítási és kapcsolattartási módokkal, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos nyilatkozatokat tehetnek meg, mely rendelkezések teljes bizonyítóerővel bírnak. Az RNY-ben tett elektronikus ügyintézési rendelkezés gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé, kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé válik a hivatalokkal való kapcsolattartás, a nyilvántartás tárolja a meghatalmazásokra vonatkozó nyilatkozatokat, és azokról hitelesített információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül. Szolgáltatás igénybevétele 

Az ASP Központ ügyféloldali szolgáltatásait az állampolgárok az OHP portálon keresztül vehetik igénybe. Az ügyfeleknek ki kell választaniuk Solymár Nagyközség Önkormányzatát, ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta adóügyintézési lehetőségeket. 

Indítható ügyek listája

Nyomtatványok (magánszemélyek részére):

Építmény

Építményadó Főlap és "A" betétlap

Építményadó Főlap és "B" betétlap

Megállapodás építményadóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Az e-ügyintézés indításához kattintson ide!

epitmenyado_kitoltesi_utmutato.pdf

Solymár Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján alkotottSolymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az építményadóról szóló többszörösen módosított 25/2003. (XII.13.) számú rendelete (a továbbiakban: Ör.) állapítja meg.

Az Art. 2. mellékletének II/A/4. pontja szerint ?az adózónak az építményadóról, a telekadóról és a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás. Tovább >>>

Gépjármű

Gépjárműadó

Az e-ügyintézés indításához kattintson ide!

Iparűzés

Az e-ügyintézés indításához kattintson ide!

A tételes KATA adózás határideje és bejelentése

Jövedéki adó

Bejelentés nyomtatvány desztillálóberendezés tulajdonjogáról
Bevallásnyomtatvány magánfőzött párlat után

Az e-ügyintézés indításához kattintson ide!

Talajterhelés

talajterhelesi_dij_(2022)

Talajterhelési díj (2019)

Talajterhelési díj (2018)
Talajterhelési díj (2017)
Talajterhelési díj (2016)
Talajterhelési díj (2015)
Talajterhelési díj (2014)

Az e-ügyintézés indításához kattintson ide!

Telekadó

Telekadó adatbejelentő

Megállapodás telekadóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Telekadó kitöltési útmutató pdf

Az e-ügyintézés indításához kattintson ide!

 

Kérelmek

Méltányossági kérelem magánszemély részére
Részletfizetési kérelem magánszemély részére
Adóigazolási kérelem
Adó- és értékbizonyítvány kiállításához kérelem

Számlaszámok

Bankszámla megnevezése

Bankszámla száma

Költségvetési elszámolási számla

11742245-15390125-00000000

Gépjárműadó beszedési számla

11742245-15390125-08970000

Iparűzési adó beszedési számla

11742245-15390125-03540000

Építményadó beszedési számla

11742245-15390125-02440000

Bírság számla

11742245-15390125-03610000

Késedelmi pótlék számla

11742245-15390125-03780000

Eljárási illeték számla

11742245-15390125-03470000

Talajterhelési díj számla

11742245-15390125-03920000

Telekadó beszedési számla

11742245-15390125-02510000