2024. április 17., szerda

Ügyfélfogadás

Ma 8:00- 12:00; 13:00-16:00
Legközelebb
Hétfő 13:00-18:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

Helyi adók fizetési határideje: 2021. március 15.

Önkormányzati adóhatóságunk postán, vagy az elektronikus tárhelyekre megküldte az érintettek részére az adószámla és fizetési értesítőket, akinek 1.000 Ft-ot meghaladó helyi adófizetési kötelezettsége van, illetve lesz 2021. március 15-ig az önkormányzati adóhatóság felé. Ez lehet akár esedékes adótartozás, vagy 2021. március 15-ig fizetendő adókövetelés is.

A magánszemélyek postai úton kapnak értesítést, míg az egyéni vállalkozók, gazdálkodók és azon magánszemélyek, akik elektronikus kapcsolattartást kértek, elektronikusan a tárhelyekre kapták az adószámla-értesítőt.

Az adófizetés módja alapvetően attól függ, hogy valaki pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett-e (elsősorban jogi személyek, áfakörös egyéni vállalkozók) vagy sem (pl.: magánszemélyek). A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

Az Elektronikus Önkormányzati Portál /EÖP/ minden adózó számára elérhető, itt az adófizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése a nap 24 órájában és a hét minden napján intézhető. 

Az EÖP nyitólapjára kattintva az ügyfél az önkormányzatunkhoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével. A postai úton megkapott csekk alkalmas az iCsekk szolgáltatással történő adófizetésre is.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) jelenleg hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. A módosulás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétol már az állami adóhatóság látja el. 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat - a Gjt. 2020. december 31-ig hatályos szövege alapján - továbbra is az illetékes Solymár Nagyközség Önkormányzati Adóhatósága végzi.

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni. /Solymár Nagyközség Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla 11742245-15390125-08970000/