2024. április 20., szombat

Ügyfélfogadás

MAI NAPON NINCS
Legközelebb
Hétfő 13:00-18:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

Gyűjtőedény a szelektív hulladéknak

 

Tájékoztató a szelektív gyűjtőedények kiosztásáról

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban röviden tájékoztatjuk arról az új hulladékgyűjtési rendszerről, amely az Ön ingatlanát érintően is bevezetésre kerül a jogszabályi előírásokkal összhangban.

A 385/2014. Kormányrendelet szerint kötelező a háztartásokban keletkező hulladékot a keletkezésükkor külön gyűjteni, szelektálni, válogatni, melyhez az alábbiakban kívánunk segítséget nyújtani.

Mi a teendő?

Társaságunk a lakossági ingatlantulajdonosok számára szerződésenként díjmentes használatra biztosít egy tájékoztató matricával ellátott, 120 literes kék színű gyűjtőedényt, amelybe az elkülönített (szelektív) hulladékot kell gyűjteni. Társaságunk az edény biztosításával a közbeszerzési eljárásban vállalt kötelezettségét teljesíti. Az átvétel feltétele az érvényes közszolgáltatási szerződés megléte!

Önnek mindössze annyi a teendője, hogy a kijelölt időpontban az edényt átvegye és a megfelelő hulladékot abba gyűjtse, majd a szállítási napokon kihelyezze az ingatlana elé, valamint az edényzetet és annak állagát megóvja, azt rendeltetésszerűen használja.

A kék színű szelektív gyűjtőedény átvétel helye, ideje:

Solymár, Szent Flórián utca  hrsz: 4065.       

  DEPÓNIA NKft. telephely

 

2021. április 09. péntek: 9-16 óráig

2021. április 10. szombat: 9-16 óráig

2021. április 11. vasárnap: 9-16 óráig

 

2021. április 16. péntek: 9-16 óráig

2021. április 17. szombat: 9-16 óráig

2021. április 18. vasárnap: 9-16 óráig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük, hogy az átvételhez a lakcímkártyáját és személyazonosító okmányát hozza magával! Amennyiben a személyes átvételre nem a szerződő fél érkezik az ingatlanhoz tartozó edényt átvenni, úgy kérjük, hogy az érintett ingatlanhasználó írásos meghatalmazását is hozza magával.

A kék gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék a hulladéknaptár szerinti szelektív gyűjtési napokon kerül elszállításra, melyről honlapunkon tájékozódhat.

A korábban használt edényzetben gyűjtött vegyes települési hulladék elszállítása továbbra is a korábbi hulladékgyűjtési napon, hetente történik.

Az edényosztás alatt maszk viselése kötelező!

Köszönjük együttműködését!

Depónia Kft.