2024. április 22., hétfő

Ügyfélfogadás

Ma 13:00-18:00
Legközelebb
Szerda: 8:00- 12:00; 13:00-16:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

Befizetés: 2021. szeptember 15.

Helyi adókban (építményadó, telekadó, iparűzési adó) 2021. szeptember 15-ig fizethetők pótlékmentesen az esedékes helyi adók, adóelőlegek.

Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, OtpBank Nyrt.-nél vezetett számlaszámokra:

  • Iparűzési adó beszedési számla: 11742245-15390125-03540000
  • Talajterhelési díj számla: 11742245-15390125-03920000
  • Késedelmi pótlék számla: 11742245-15390125-03780000
  • Építményadó beszedési számla: 11742245-15390125-02440000
  • Telekadó beszedési számla: 11742245-15390125-02510000

A gépjárműadó nem minősül helyi adónak. A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1-től az önkormányzati adóhatóság helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.

Az adószámla információk megtekintésének, illetve az online befizetések (bankkártyás) egyik módja az Elektronikus Önkormányzati Portál (EÖP) felületén történik. Az adószámla ügyfélkapus belépés után az EÖP felületén, a nap 24 órájában, tekinthető meg. A portál minden adózó számára elérhető. Elektronikus Önkormányzati Portál (EÖP) nyitólap

2021. szeptember 15-éig lehet kérni a 2021. évi helyi iparűzési adóelőleg mérséklését.

Az adózó kérheti az önkormányzati adóhatóságtól az általa bevallott helyi iparűzési adóelőleg módosítását, azonban ezen kérelem elektronikus előterjesztéséhez jogvesztő határidő kapcsolódik, amely az adóelőleg esedékességének (2021. szeptember 15.) időpontja.

A kérelem előterjesztésére abban az esetben van lehetőség, ha az adózó az adóelőleget az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét [az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 69. §].

Az adóelőleg módosítását az esedékesség időpontjáig lehet kérni. Minthogy az esedékesség napja még határidőn belülinek számít, ennek a napnak az elmulasztása jelenti a határidő túllépését.

 Az adózónak kérelmében be kell mutatnia, hogy a rendelkezésére álló információk és becslések alapján várhatóan hogyan alakulnak az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai, amelyeket az adó számítása során figyelembe kell venni. Másrészt pedig számszakilag is alá kell tudnia támasztani a kérelemben foglaltakat.

A kérelmet az Elektronikus Önkormányzati Portálra belépve (Elektronikus Önkormányzati Portál (EÖP) nyitólap)  lehet elkészíteni, az IPARŰZÉSI ADÓ ELŐLEG MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM űrlapot elektronikusan lehet benyújtani.