2024. április 17., szerda

Ügyfélfogadás

Ma 8:00- 12:00; 13:00-16:00
Legközelebb
Hétfő 13:00-18:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

Határidő: helyi adók

 

Helyi adókban (építményadó, telekadó, iparűzési adó) 2022. szeptember 15-ig fizethetők pótlékmentesen az esedékes helyi adók, adóelőlegek.

Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, OtpBank Nyrt.-nél vezetett számlaszámokra:

  • Iparűzési adó beszedési számla: 11742245-15390125-03540000
  • Talajterhelési díj számla: 11742245-15390125-03920000
  • Késedelmi pótlék számla: 11742245-15390125-03780000
  • Építményadó beszedési számla: 11742245-15390125-02440000
  • Telekadó beszedési számla: 11742245-15390125-02510000

A gépjárműadó nem minősül helyi adónak. A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2020. január 1-től az önkormányzati adóhatóság helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.

Az adószámla információk megtekintésének egyik módja, ha ezt elektronikusan teszi meg. Az adószámla elektronikusan, az ügyfélkapus belépés után az Elektronikus Önkormányzati Portál felületén - a nap 24 órájában - tekinthető meg. Nyitólap: https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap Az Elektronikus Önkormányzati Portál /EÖP/ minden adózó számára elérhető, itt megtörténhet a nap 24 órájában és a hét minden napján az adófizetési kötelezettségek on-line lekérdezése és befizetése. Az EÖP nyitólapjára kattintva az ügyfél az önkormányzatunkhoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Iparűzési adóelőleg mérséklésének lehetősége.

2022. szeptember 15-éig lehet kérni a 2022. évi helyi iparűzési adóelőleg mérséklését

Az adózó kérheti az önkormányzati adóhatóságtól az általa bevallott helyi iparűzési adóelőleg módosítását, azonban ezen kérelem elektronikus előterjesztéséhez jogvesztő határidő kapcsolódik, amely az adóelőleg esedékességének (2022. szeptember 15.) időpontja.

A kérelem előterjesztésére abban az esetben van lehetőség, ha az adózó az adóelőleget az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét [az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 69. §].

Az adóelőleg módosítását az esedékesség időpontjáig lehet kérni. Minthogy az esedékesség napja még határidőn belülinek számít, ennek a napnak az elmulasztása jelenti a határidő túllépését.

 Az adózónak kérelmében be kell mutatnia, hogy a rendelkezésére álló információk és becslések alapján várhatóan hogyan alakulnak az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai, amelyeket az adó számítása során figyelembe kell venni. Másrészt pedig számszakilag is alá kell tudnia támasztani a kérelemben foglaltakat.

A kérelmet az Elektronikus Önkormányzati Portálra belépve https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  lehet elkészíteni ?IPARŰZÉSI ADÓ ELŐLEG MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM" és elektronikusan benyújtani.