2024. április 20., szombat

Ügyfélfogadás

MAI NAPON NINCS
Legközelebb
Hétfő 13:00-18:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

Tájékoztatás lakossági adatfelvételekről

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Solymár településen a hivatal elnöke által 2023-ra

engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

 

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a

következők:

Solymár

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei - havi rendszerességű

2003 Felmérés a Háztartások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról - 2023. április-június

2229 Felnőttképzési felvétel - 2023. január-március

 

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (STATEK

Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. Adatszolgáltatóinknak lehetőségük van telefonon keresztüli

válaszadásra, valamint azon adatgyűjtések esetében, ahol lehetőség van rá, kérjük a válaszadókat, hogy a kérdőívek weben

történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.

 

A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az

adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően

bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok

nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közöljük.

 

A lakosság és a polgármesteri hivatal munkatársai részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között,

pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail

címen adunk további tájékoztatást.

 

Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található

Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

 

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, amellyel hozzájárulnak a Statisztikai Adatfelvételi Program sikeres

végrehajtásához!