2024. április 22., hétfő

Ügyfélfogadás

Ma 13:00-18:00
Legközelebb
Szerda: 8:00- 12:00; 13:00-16:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

Rezsi: Hatósági bizonyítvány kérése többgenerásiós házakhoz

Tisztelt Lakosok!

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy 

1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;

2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

 

Az eljárási idő 8 nap.

 

A formanyomtatvány a hivatal ügyfélszolgálatán kérhető, vagy innen is letölthető!

A kitöltött kérelmek leadási módjai az alábbiak lehetnek:

-          ügyfélkapun keresztül,

-          személyesen a hivatal nyitvatartási idejében,

-          a hivatal épülete előtt kihelyezett sárga színű postaládába dobva (0-24 óra)

-          postai úton.

 

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

 

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány vélelmezi az ügyfél kérelmében előadottakat és a hatóság nem vizsgálja a jogszerűséget. A hatóság az eljárás a szolgáltatónál történő kedvezményes elbírálás érdekében állítja ki a hatósági bizonyítványt.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

A kérelemben feltüntetett adatok valódiságát a jegyző helyszíni szemle keretében ellenőrizheti.

Tájékoztatás

 

Solymár, 2022. szeptember 12.

 

Solymári Polgármesteri Hivatal