2024. április 22., hétfő

Ügyfélfogadás

Ma 13:00-18:00
Legközelebb
Szerda: 8:00- 12:00; 13:00-16:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

Tájékoztatás HIPA bevallásról

A helyi iparűzási adóbevallás benyújtásának határideje: 2021. 05. 31. hétfő éjfél.

2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat. Az ehhez szükséges nyomtatvány ?20HIPA" a Nemzeti Adó- és Vámhivatal /NAV/ honlapján https://www.nav.gov.hu / ÁNYK formátumban fellelhető Itt.

Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük Solymáron volt a 2020-as adóévben. Az iparűzési adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény /Htv./ 52. § 6. pontja szerinti vállalkozó. Adóalanynak tekintendők a gazdasági tevékenységet saját nevükben és kockázatukra haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
- egyes - vállalkozási tevékenységet végző - magánszemélyek,
- jogi személyek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyeket is,
- az egyéni cégek, az egyéb szervezetek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő egyéni cégeket, egyéb szervezeteket.
Vállalkozónak számít, azaz adóalany a Polgári Törvénykönyv szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon is.

A helyi iparűzési adóban az adóelőleget és adófizetést önadózással kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy ebben a bevallásban kell az adózónak kiszámítania és bevallania az előlegfizetési időszak két időpontjára az adóelőleg összegét, valamint a végleges adót. Egyúttal az önkormányzatunk adószámlájára kell megfizetni az adókülönbözetet. (Solymár Nagyközség Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla 11742245-15390125-03540000) Adó és adóelőleg fizetést az EÖP-on elektronikusan is teljesíthet!

Egyes adózók (pl.: egyesület, alapítvány, közszolgáltató szervezet, köztestület stb.) /Htv. 3. §/, nyilatkozattal is kiválthatják adóbevallásukat, ezt továbbra is az Elektronikus önkormányzati portálon /EÖP/ https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap keresztül tölthetik ki és nyújthatják be közvetlenül az önkormányzati adóhatóságunkhoz. A nyilatkozat "NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL" adóbevallásnak minősül.