2024. április 17., szerda

Ügyfélfogadás

Ma 8:00- 12:00; 13:00-16:00
Legközelebb
Hétfő 13:00-18:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

Várjuk a jelöléseket!

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 21/2018. (XI.29.) számú rendelete értelmében Solymár Kiváló Tanulója, Solymár Kiváló Diáksportolója, Ifjúsági Közösségi Munkáért kitüntetéseket adományoz a fiatalok példamutató eredményeinek elismeréséül.

 

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Ön környezetében is van olyan diák, aki szorgalmával, sport és/vagy tanulmányi eredményével, közösségi munkájával jó példát mutat diáktársainak, dicsőséget szerzett iskolájának, illetve településünknek, és az alábbi feltételeknek is megfelel, úgy 2022. február 15-ig juttassa el javaslatát, a felhívás végén található formanyomtatványon.

 

A javasolt személyeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

Solymár Kiváló Tanulója

      "Solymár Kiváló Tanulója" kitüntetés annak a gyermeknek adományozható, aki az alább felsorolt feltételeknek megfelel:

állandó bejelentett lakhelye Solymár, vagy az önkormányzat illetékességi területén működő iskola tanulója,

tanulmányi évei alatt folyamatos szorgalmas munkájával kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt ért el,

fővárosi, megyei, országos vagy nemzetközi szinten tanulmányi, kulturális, művészeti versenyen 1-5 közötti helyezést ért el,

kiemelkedő tanulmányi eredményével, példamutató magatartásával dicsőséget szerzett a településnek illetve iskolájának.

 

Solymár Kiváló Diáksportolója

     "Solymár Kiváló Diáksportolója" kitüntetés annak a gyermeknek adományozható, aki az alább felsorolt feltételeknek megfelel:

állandó bejelentett lakhelye Solymár, vagy az önkormányzat illetékességi területén működő iskola tanulója,

magatartásával, tanulmányi és sport teljesítményével jó példát mutat diáktartásainak,

kiemelkedő sporttevékenységével dicsőséget szerzett a településnek illetve iskolájának.

 Ifjúsági Közösségi Munkáért díj

"Ifjúsági Közösségi Munkáért Díj" kitüntetés annak a fiatalnak adományozható, aki az alább felsorolt feltételeknek megfelel:

állandó bejelentett lakhelye Solymár, vagy az önkormányzat illetékességi területén működő iskola tanulója, civil szervezet vagy kulturális közösség tagja,

még nem töltötte be a 35. életévét,

meghatározó szerepet tölt be a közösség életében,

magatartása és szorgalma példaértékű társai számára,

legalább két éve folyamatosan részt vesz a közösség szervezésének munkájában.

 

Figyelem! Solymár Kiváló Tanulója, Solymár Kiváló Diáksportolója kitüntetések esetében a javaslathoz mellékelni kell a tantestület és a diákönkormányzat véleményét és az eredményeket igazoló oklevelek másolatát, míg az Ifjúsági Közösségi Munkáért díjra az érintett szervezet egyetértésével küldhető el a jelölés.

 

Elismerések tekintetében a díjazottak díszoklevélben és maximum 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint értékű jutalomban részesülnek. 

 

Az ajánlások a mellékelt formanyomtatványon adhatók be, melyek innen letölthetők: Mellékletek javaslattételre

 

Cím: Solymári Polgármesteri Hivatal 2083 Solymár, József Attila utca 1.

Elektronikus cím: info@solymar.hu